Taalverwerking bij patiënten met gliomen: snelheid of correctheid meten?

Het volgende artikel is afasievriendelijk samengevat door de werkgroep literatuur. Het onderzoek gaat over: Taalverwerking bij patiënten met gliomen. 

Gliomen

Gliomen zijn kwaadaardige hersentumoren.
Ze komen vaak voor in belangrijke gebieden van de hersenen.
Belangrijk zijn bijvoorbeeld de delen voor taal of beweging.

Woordvindproblemen

Patiënten met gliomen in belangrijke gebieden kunnen verschillende klachten hebben.
Ze hebben meestal cognitieve, niet-talige klachten.
Ze zeggen ook vaak dat ze problemen hebben met woorden vinden.
Toch behalen ze goede scores op standaard taaltesten.
Bij een standaard test moeten ze bijvoorbeeld afbeeldingen benoemen.
Soms lukt dat wel gewoon.

Snelheid en verwerking

Misschien zijn andere taaltesten nodig voor patiënten met een lichte afasie.
Hun reactietijd kan langzamer zijn dan van gezonde personen.
Patiënten met gliomen kunnen problemen hebben met snelheid van taalverwerking.
Misschien kunnen ze woorden bij een plaatje vinden in 5 seconden.
Maar gezonde personen al in 4 seconden.

Onderzoek

Misschien komen woordvindproblemen door langzamere taalverwerking.
Of door langzamere verwerking in het algemeen.
Voor communicatie is snelle verwerking van informatie belangrijk.
Een studie in het Erasmus MC in Rotterdam onderzocht 36 patiënten met gliomen.

Test 1

Er werd een test voor snelheid van taalverwerking gebruikt:
De Zinsbeoordelingtaak (onderdeel DIMA)
Zinnen waren goed of fout.
De patiënten moesten dit snel beslissen.

Test 2

Ook werd een test gebruikt voor algehele snelheid:
De Trail Making Test (A en B)
Patiënten moeten een lijn zetten van 1 naar 2 naar 3, tot en met 25.
Of van 1 naar A, naar 2 naar B, enzovoorts.
Deze test onderzoekt snelheid van verwerking, zonder gebruik van taal.

Resultaten

Meer dan de helft van de patiënten noemt problemen met woorden vinden.
Maar ze hebben niet altijd slechte scores op de standaardtest.
Wel is er een verband met een langere reactietijd bij de zinnen.
Het snel beoordelen van zinnen lijkt een goede, nieuwe test.
Ook was er voor patiënten een relatie tussen test 1 en test 2.
Langere reactietijd zinnen > langere tijd voor test met lijnen.
Algehele traagheid heeft invloed op de test met taal.
Dit was niet het geval voor gezonde personen.

Artikel: Saskia Mooijman, Laura S. Bos, Elke De Witte, Arnaud Vincent, Evy Visch-Brink & Djaina Satoer (2021): Language processing in glioma patients: speed or accuracy as a sensitive measure? Aphasiology, DOI: 10.1080/02687038.2021.1970099

Afasievriendelijk geschreven door: Christa Docter-Kerkhof

zaterdag 20-11-2021

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie