Nieuw onderzoeksproject COPACA

Onlangs is een nieuw onderzoeksproject gestart. Het heet COPACA: COmmunicatie en PArticipatie bij Chronische Afasie.

Doelen

Het onderzoek heeft twee doelen:
1.     Nieuwe inzichten verwerven
2.     Nieuw behandelmateriaal ontwikkelen

Onderwerpen

Het onderzoek gaat over:

 • Communicatieve vaardigheden bij afasie
 • Alledaagse communicatie bij afasie
 • Multimodale communicatie bij afasie
  Bijvoorbeeld gebaren, gezichtsuitdrukking, beweging, houding, intonatie

Het nieuwe behandelmateriaal is gericht op het verbeteren van communicatieve vaardigheden.

In het onderzoek wordt uitgegaan van alledaagse interactie en rekening gehouden met verschillende gesprekssituaties.

Aanpak

De aanpak is participatief actieonderzoek.

Dit is gericht op kennis ontwikkelen, leren en veranderen.

De onderzoekers werken samen met mensen uit de praktijk: mensen met afasie en afasietherapeuten.

Zo sluit het onderzoek goed aan bij de praktijk.

Kernteam

In het team zitten:

 • Ervaringsdeskundigen (met afasie)
 • Afasietherapeuten
 • Onderzoekers

Ontmoet het kernteam hier.

Taken kernteam

 • Het onderzoek bedenken
 • Rollen verdelen
 • Het onderzoek plannen
 • Het onderzoek uitvoeren
 • De resultaten analyseren
 • De resultaten bekendmaken

Projectgroep

In de (grotere) projectgroep zitten:

 • Ervaringsdeskundigen (met afasie)
 • Naasten (van mensen met afasie)
 • Afasietherapeuten
 • Onderzoekers
 • Collega-onderzoekers

Taken projectgroep

 • Delen kennis en ervaring
 • Meedenken met het kernteam
 • Het kernteam gevraagd en ongevraagd advies geven
 • Materialen en producten testen op geschiktheid

Ontmoet de projectgroep hier.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie of mogelijkheden om mee te doen op www.meedoenmetafasie.nl

zondag 28-03-2021

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie