Muziektherapie in de chronische fase

Onlangs is een interessante studie samengevat door de werkgroep literatuur.

Het onderwerp van deze studie is:

Het toepassen van zangtherapie in groepsverband bij mensen met afasie in de chronische fase.

Aanleiding

Het gebruik van muziek is een effectieve methode tijdens de revalidatie.

Het kan het motorische, cognitieve en emotionele herstel na een beroerte verbeteren.

Op dit moment richt muziektherapie zich vooral op de individuele revalidant.

Daarnaast wordt het vaak niet toegepast in de chronische fase.

Hierdoor worden de voordelen van groepstherapie niet volledig benut.

Zoals de sociale interactie.

Bij bestaande groepstherapieën wordt de directe omgeving van de PMA niet betrokken.

Terwijl ook bij hen de impact van de afasie groot is.

Daarom is een nieuwe therapie ontwikkeld.

PMA’s en naasten kregen 16 weken zangtherapie in groepsvorm.

Ook werd er thuis getraind.

Belangrijkste resultaten

De nieuwe zangtherapie verbeterde de alledaagse communicatieve vaardigheden.

Dit was zelfs 5 maanden na de therapie nog het geval.

Ook was er verbetering in spreektaken, zoals het nazeggen en benoemen.

Daarnaast was er sprake van een betere sociale deelname aan het dagelijks leven,

en een afname van de zorglast van naasten.

Conclusie

De resultaten in deze studie zijn belangrijk,

omdat ze nieuw bewijs leveren over zangtherapie bij chronische afasie:

Het herstel van afasie in de chronische fase kan worden ondersteund door verschillende zangtherapieën,

zoals die in groepsverband.

Meer lezen?

Zie de samenvatting voor professionals:

https://www.afasienet.com/nieuws-professionals/muziektherapie-in-de-chronische-fase/

woensdag 26-04-2023

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie