Enquête over telelogopedie bij afasie

Bent u naaste van iemand met afasie? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met telelogopedie!

Vragenlijst

Vul onze vragenlijst in (max. 10-15 minuten): https://lnkd.in/ePSXDjtX

Doel

Als gevolg van de covid-19 pandemie heeft uw naaste logopedische behandelingen op afstand kunnen volgen door middel van telelogopedie. Hier bent u als directe naaste mogelijk bij betrokken geweest, bijvoorbeeld door de online behandelingen bij te wonen of te helpen met de oefeningen voor thuis.

Om telelogopedie in de toekomst te verbeteren is ook uw mening en ervaring als naaste belangrijk om mee te nemen in ons onderzoek naar telelogopedie.

Het hoofddoel is een handreiking ontwikkelen waarmee logopedisten in de toekomst op effectieve wijze gebruik zouden kunnen maken van online behandelen. In een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen, hogeschool Groningen en de Radboud Universiteit (Donders Instituut) hebben wij hiertoe een enquête opgesteld.
Dit onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek Gezondheidsdomein Hogeschool Utrecht (ECO-GD).
Uw input is zeer waardevol en gewenst ter vordering van het onderzoek.

Bij voorbaat dank voor uw deelname en tijd.

Mocht u nog andere mensen kennen die mee zouden willen werken, deel dit bericht dan gerust!

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met ons via d.h.dijsselhof@st.hanze.nl

Lizet van Ewijk
Dörte de Kok
Willemijn Doedens
Pauline van Barschot
Daphne Dijsselhof