blog van Hannelore van der Velden over corona

Hannelore van der Velden is sinds 1999 werkzaam als logopedist en klinisch linguïst bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Zij werkt met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dagelijks werkt ze met personen met afasie. Elke maand schrijft zij een blog over haar ervaringen die ze graag met jullie zou willen delen. Deze maand blikt Hannelore terug op de coronacrisis tot nu toe en de informatievoorziening voor mensen met afasie.

Corona

De wereld is vreemd, met corona!

Het is voor veel mensen een extra zware tijd.

Contact met anderen is moeilijker.

En er is veel informatie over de corona.

De informatie over corona is vaak moeilijk te begrijpen.

Vooral voor mensen met afasie.

Bij de persconferenties over corona was er een gebarentolk:
Irma Sluis.

Veel Nederlanders vonden haar leuk.

Irma Sluis was er voor doven en slechthorenden.

Maar voor mensen met afasie was er geen tolk.

Dat is jammer:

de persconferentie is voor iedereen belangrijk.

De informatie was nodig voor veiligheid van alle mensen.

‘Vertalen’ of tolken voor mensen met afasie is moeilijker.

Elke persoon met afasie heeft andere behoeftes:

Soms is het voldoende om rustiger te spreken,

Of in korte zinnen te spreken.

Maar soms zijn geschreven steekwoorden nodig

Of afbeeldingen

De directeur van mijn revalidatiecentrum schreef een brief over corona.

Deze brief vond ik moeilijk om te lezen.

We hebben hem aangepast voor mensen met afasie:

We gebruikten korte zinnen en afbeeldingen

En in de afasiegroep checkten we of iedereen de maatregelen goed begrepen had.

De ‘tolk’ voor de persoon met afasie is vaak de partner.

Maar dat is maar 1 persoon.

Het helpt als ook andere naasten kunnen ‘tolken’.

Daarom is de Week van de Afasie zo belangrijk:

als meer mensen informatie hebben over afasie,

kunnen ook meer mensen helpen in de communicatie.

Blijf gezond!

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelicht-corona/persconferenties-corona-in-eenvoudige-taal

www.pharos.nl

donderdag 08-10-2020

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie