Afasievriendelijk artikel over het schrijfproces

Personen met afasie kunnen moeite hebben met schrijven. Een artikel over dit onderwerp is hier afasievriendelijk te lezen.

Schrijven

Personen met afasie hebben een taalstoornis.
Ze kunnen moeite hebben met schrijven.
Er is weinig bekend over schrijven.
Onderzoekers kijken naar verhalen van personen met afasie.
En of ze veel fouten maken met spelling.

Proces

Maar hoe gaat het proces van schrijven eigenlijk?
Dit is een moeilijke taak.
Hiervoor moet je ideeën hebben.
Goede woorden kunnen vinden.
En zinnen kunnen bouwen.
En je verhaal kunnen verbeteren.
Dit moet vaak in korte tijd gebeuren.

Vergelijken

We kunnen personen met afasie vergelijken met personen zonder afasie.
De verhalen van personen met afasie zijn anders.
De verhalen zijn korter.
En de verhalen hebben meer spelfouten.

Snelheid

Ook het schrijfproces van personen met afasie is anders.
De snelheid van typen van personen met afasie is langzamer.
En ze schrijven minder woorden per minuut.
Personen zonder afasie schrijven 3 keer zoveel woorden per minuut.

Verbeteren

Personen met afasie proberen hun verhaal veel te verbeteren.
Ze veranderen hun tekst vaker.
En schrijven minder woorden per minuut.
Deze twee dingen hebben erg met elkaar te maken.
Voor personen zonder afasie is dit niet het geval.

Spelling

Het verbeteren van het verhaal gebeurt veel op woordniveau.
Voor personen met afasie is spelling lastig.
Spelling gaat niet meer automatisch.
Ze moeten hun werkgeheugen hiervoor veel gebruiken.
Mensen zonder afasie gebruiken hun werkgeheugen voor andere dingen.
Het schrijven van een verhaal kost hen minder energie.

Plaatjes

Een spellingstest laat niet alle schrijfproblemen bij een verhaal zien.
Het schrijven van een vrije tekst lijkt het moeilijkst.
Hiervoor moet je woorden kunnen ophalen.
Plaatjes kunnen het schrijven makkelijker maken.

Artikel

Charlotte Johansson-Malmeling, Lena Hartelius, Åsa Wengelin &
Ingrid Henriksson (2021) Written text production and its relationship to writing processes
and spelling ability in persons with post-stroke aphasia, Aphasiology, 35:5, 615-632, DOI:
10.1080/02687038.2020.1712585

dinsdag 29-11-2022

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie