Afasieteam Nijmegen

Afasieteam

Gelderland

Hengstdal 3, Nijmegen, Netherlands

Het Afasieteam Nijmegen van de Sint Maartenskliniek is een expertiseteam voor afasiediagnostiek en -behandeling. In dit team werken de revalidatiearts, neuropsycholoog, spraak- en taalpatholoog/logopedist nauw samen, want de oorzaak van communicatieproblemen bij afasiepatiënten is vaak complexer dan alleen de afasie. Het team verricht aanvullende diagnostiek en adviseert afasiepatiënten en hun behandelaars over de vorm en inhoud van de vervolgbehandeling, met name in de chronische fase.

www.maartenskliniek.nl/revalidatiegeneeskunde/hersenaandoeningen/behandelingen-poliklinisch-beroerte

Contactpersoon:  Christel Klaassen (c.klaassen@maartenskliniek.nl, tel. 024-3279631)