‘s HeerenLoo regio de Noorderbrug Hersenz afasie – Locatie Leeuwarden

Afasiecentrum

Friesland

Sixmastraat 66, Leeuwarden, Nederland

‘s HeerenLoo regio de Noorderbrug Hersenz afasie  – Locatie Leeuwarden

Binnen Hersenz wordt het zorgpad Afasie aangeboden. Zie www.hersenz.nl voor meer informatie.
U kunt contact opnemen via mail (zie contactgegevens) of per telefoon: 06 – 13 57 47 37

www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/de-noorderbrug/nah-niet-aangeboren-hersenletsel/afasie

Contactpersoon:  Ida Kenniphaas