Afasiekoor Vreugdehof

Noord-Holland

Afasiekoor Vreugdehof
Revalidatie- en Zorgcentrum Vreugdehof te Amsterdam

Ook toegankelijk voor cliënten van buiten Vreugdehof

De Klencke 111, Amsterdam, Nederland

Mariëtte Broersen, muziektherapeut

mbroersen@amstelring.nl

T.020-5416222

Dagdeel: Dinsdag

Tijdstip: 11:00-12:00