Afasiecentrum InteraktContour

GelderlandOverijssel

Het Afasiecentrum InteraktContour heeft als werkgebied Overijssel, Flevoland en een deel van Gelderland. Het Afasiecentrum InteraktContour voert behandeling uit op basis van het zorgprogramma van Hersenz (extramurale behandeling in samenwerking met 12 organisaties in de gehandicaptensector). Hiervoor is een CIZ indicatiestelling nodig.
Begeleiding wordt uitgevoerd op basis van de doelen zoals deze door de cliënt en gemeente zijn vastgesteld in de WMO beschikking (via het zorgloket van de gemeente).
Het zorgpad van behandeling bestaat uit een individueel en een groepsdeel. Begeleiding vindt alleen in groepen plaats.
De groepen zijn verspreid over verschillende locaties in het hele werkgebied.
In Almere wordt samengewerkt met Afasiecentrum Flevopolder ’t Gooi.

Het Afasiecentrum InteraktContour maakt deel uit van de landelijke groep erkende afasiecentra door de Afasievereniging Nederland, nu hersenletsel.nl.

Janneke Seinen (contactpersoon) is bereikbaar op dinsdag en woensdag.

www.interaktcontour.nl

Elspeterweg 22, Nunspeet, Netherlands

Janneke Seinen

j.seinen@interaktcontour.nl

T.06-83 98 99 68