Deel je scholing!

Eén van de doelen van AfasieNet is het delen van kennis. Al bestaande informatie over scholing willen we via de website beschikbaar stellen aan alle deelnemers van AfasieNet.  Hierbij denken we aan informatie over scholing voor afasiebehandelaren, maar ook aan scholing die afasiebehandelaren zèlf verzorgen voor anderen.

Concreet zijn we op zoek naar:

  • (formats voor) scholing aan verplegenden en verzorgenden;
  • (formats voor) scholing aan partners en familie.

Stuur je presentaties naar info@afasienet.com.

De ingezonden documenten zullen geplaatst worden met duidelijke vermelding van de herkomst/maker en de tekst “in opdracht van AfasieNet” (tenzij iemand daar bezwaar tegen maakt).
Voordat informatie geplaatst wordt, beoordeelt een inhoudelijke redactie bestaande uit enkele stuurgroepleden de informatie op geschiktheid. Mochten er redenen zijn om iets niet te plaatsen, dan wordt daarover met de inzender overlegd.