Afasiecentrum Noord-Holland Noord, locatie Hoorn

Afasiecentrum

Noord-Holland

De Oude Veiling, 1689 AD Zwaag, Nederland

Het afasiecentrum is voor mensen vanaf 18 jaar met een hulpvraag op het gebied van afasie.
Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatie en aan het vergroten van de sociale redzaamheid in de meest brede zin. Het beter leren omgaan met de afasie in het dagelijks leven staat voorop. Het afasiecentrum biedt specifieke activiteiten gericht op afasie en logopedie om mensen met afasie te ondersteunen.
De activiteiten vinden plaats met professionele hulp in een ontspannen sfeer.

www.afasiecentrumnhn.st-er.nl/

Contactpersoon:  Popko Noordhuis, clustermanager