Gezocht: bestuurslid

Wegens het vertrek van Els van de Pavert in oktober als bestuurslid van AfasieNet is het bestuur op zoek naar versterking om de doelen van AfasieNet te realiseren.

Doelstellingen

De doelstellingen van AfasieNet zijn:

 1. Het bevorderen en verbeteren van (de kwaliteit van) zorg aan mensen met afasie.
 2. Ondersteunen van professionals door bijscholing en intervisie en zorgdragen voor kennisdeling.
 3. Het vergroten van de bekendheid van afasie bij een breed publiek.

Taken

Je belangrijkste taken bestaan uit: het meedenken over de invulling van de activiteiten die AfasieNet ontplooit, zoals de jaarlijkse Afasieconferentie, scholingen, website content, werkgroepen en de Week van de Afasie. Deze activiteiten worden elk jaar in een beleidsplan geformuleerd.
Bestuursleden hebben hierin een coördinerende rol.

De penningmeester heeft daarnaast regelmatig kort overleg met de coördinator van AfasieNet, Dineke Blom, aangaande financiële zaken. Tevens controleert hij/zij de jaarrekening die door een extern bureau wordt opgesteld.

Wat biedt het bestuur van Stichting AfasieNet?

 • Je geeft mede invulling aan de verdere ontwikkeling van dit landelijke platform voor afasie;
 • Je krijgt een leerzaam kijkje achter de schermen en kan hiermee beleidsmatige en bestuurlijke ervaring opdoen;
 • Deelname aan het bestuur geschiedt op vrijwillige basis; een reiskostenvergoeding is mogelijk.

Wat vraagt het bestuur van Stichting AfasieNet?

 • Het bestuur komt 5-6 keer per jaar bijeen. Sinds 2020 vergaderen we online, het voornemen is om dit voort te zetten en daarnaast 1x per jaar fysiek bijeen te komen in Amersfoort, nabij het station. De vergadering staat gepland van 18.30-21.00 uur. De dag kan variëren.
 • Daarnaast vindt via mailcontact regelmatig overleg of afstemming plaats.
 • Afhankelijk van je rol en taken in het bestuur kan je rekenen op minimaal 4 uur per maand aan werkzaamheden voor AfasieNet.
 • Kandidaten kunnen ook afkomstig zijn uit andere disciplines; het bestuur kijkt op een abstracter niveau, denkt beleidsmatig en kijkt naar de zorg van mensen met afasie in het breder kader van de gezondheidszorg.

Huidige bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Roel Jonkers, voorzitter, universitair hoofddocent Neurolinguïstiek
 • Els van de Pavert, penningmeester, logopedist en klinisch linguïst
 • Ellen Dijkhuizen, ervaringsdeskundige als partner van iemand met afasie
 • Rimke Groenewold, postdoctoraal onderzoeker, linguïst en communicatiewetenschapper
 • Sandra Wielaert, logopedist en afasietherapeut

Interesse?

Ben jij deelnemer van AfasieNet en heb jij interesse om het bestuur te versterken?

Stuur dan een mail met je motivatie naar: info@afasienet.com.

Kennis van en/of affiniteit met financiën strekt tot aanbeveling, maar is niet noodzakelijk.

maandag 08-08-2022

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

 • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

  Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie