TIAS

25-09-2023

Voor de logopedische therapie van patiënten met spraakapraxie heeft het UMCG een praktisch en gestructureerde methodiek ontwikkeld: het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Een behandelmethodiek met aansluitend therapiemateriaal, de TIAS-box en de TIAS-app. In deze TIAS-training leert u als logopedist om de therapie zo effectief en efficiënt mogelijk toe te passen, daarbij rekening houdend met de nieuwste inzichten op het vakgebied.


Kosten

€ 395,-


Plaats

Groningen


Contactgegevens

https://stapp.solutions/training-tias/

Programma

De cursus bestaat uit drie onderdelen:

  • Theoretische uitgangspunten van het TIAS
  • Kennismaken met het materiaal en de werkwijze per fase (diagnostische fase, oriëntatiefase, oefenfase, automatiseringsfase en transferfase)
  • Praktisch oefenen met het TIAS

De theoretische onderbouwing en de diagnostische modellen van spraakapraxie worden als bekend verondersteld. Heeft u deze kennis nog niet, dan adviseren wij u eerst de cursus DIAS te volgen.

Naast interactieve presentaties leert u stapsgewijs praktische vaardigheden met behulp van audio- en videomateriaal. Ook zijn er oefeningen aan de hand van casussen uit de klinische praktijk.

Doel

Na afloop van deze cursus ken je de theoretische achtergronden van spraakapraxie en weet je hoe je het DIAS kunt gebruiken in de klinische praktijk.

Doelgroep

Logopedisten en klinisch linguïsten die werken met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Bij voorkeur heeft u de cursus Diagnostisch Instrument voor Apraxie van Spraak (DIAS) al gevolgd.

Inschrijven

Inschrijven kan via de website van STAPP-solutions.