Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS)

21-11-2016


Kosten

€375,-


Plaats

Locatie Beatrixoord van het UMCG Centrum voor Revalidatie, Dilgtweg 5 in Haren.


Contactgegevens

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat door een e-mail te sturen naar opleidingencvr@cvr.umcg.nl of te bellen met 050 361 74 24

Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS)

Voor de logopedische therapie van patiënten met spraakapraxie ontwikkelt het UMCG Centrum voor Revalidatie een praktisch en gestructureerde methodiek: het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Het TIAS begeleidt u de therapie zo effectief en efficiënt mogelijk toe te passen, daarbij rekening houdend met de nieuwste inzichten op het vakgebied. Het TIAS bestaat uit een papieren werkboek en een digitaal oefenprogramma (TIAS-app). We verwachten deze producten in 2015 op de markt te brengen.

Inhoud cursus TIAS
De cursus bestaat uit drie onderdelen:
Theoretische uitgangspunten van het TIAS.
Twee (deel)methodieken, hoe sluiten deze aan op onderliggende problematiek van spraakapraxie (o.a. subtypes van spraakapraxie), therapeutische benaderingswijzen en motorische leerprincipes.
Kennismaken met het materiaal en de werkwijze per fase: 1)  diagnostische fase, 2)  oriëntatiefase, 3)  oefenfase, 4)  automatiseringsfase en 5)  transferfase.
Praktisch oefenen met het TIAS.

In de DIAS-cursus komen de theoretische onderbouwing en de diagnostische modellen van spraakapraxie aan de orde. Deze worden in de TIAS-cursus als bekend verondersteld.

Accreditatie
De cursus is voor logopedisten en linguïsten geaccrediteerd met 11 punten.

Docenten
Judith Feiken en Roelie Sijbinga, beiden logopedist en klinisch linguïst bij het UMCG Centrum voor Revalidatie.

Voor de cursus van 21 november 2016 kunt u zich aanmelden tot 1 oktober.