Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS)

28-09-2017

Inhoud cursus TIAS
De cursus bestaat uit drie onderdelen:
Theoretische uitgangspunten van het TIAS.
Twee (deel)methodieken, hoe sluiten deze aan op onderliggende problematiek van spraakapraxie (o.a. subtypes van spraakapraxie), therapeutische benaderingswijzen en motorische leerprincipes.
Kennismaken met het materiaal en de werkwijze per fase: 1)  diagnostische fase, 2)  oriëntatiefase, 3)  oefenfase, 4)  automatiseringsfase en 5)  transferfase.
Praktisch oefenen met het TIAS.


Kosten

375


Plaats

Beatrixoord


Contactgegevens

opleidingencvr@cvr.umcg.nl of te bellen met 050 361 74 24

 

Voor de logopedische therapie van patiënten met spraakapraxie heeft het UMCG Centrum voor Revalidatie een praktisch en gestructureerde methodiek ontwikkeld: het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Het gaat om een behandelmethodiek met aansluitend therapiemateriaal, de TIAS-box en de TIAS-app. De TIAS-methodiek begeleidt de logopedist om de therapie zo effectief en efficiënt mogelijk toe te passen, daarbij rekening houdend met de nieuwste inzichten op het vakgebied.

De TIAS-box bestaat uit vijf werkboeken, een aantal supplementen en  een handleiding met een beschrijving van de TIAS-methodiek. In de werkboeken staan oefeningen die aansluiten op de verschillende fases van de logopedische behandeling van spraakapraxie. De supplementen, zoals strategieoverzichten, huiswerkoefeningen en stickervellen, ondersteunen de  logopedische behandeling en bieden de mogelijkheid tot zelfstandig oefenen. De hele box kost 299,- euro en is te bestellen via de webshop: www.logopedie-umcg.nl. De handleiding en de supplementen zijn ook los te bestellen. De bijbehorende TIAS-app is in ontwikkeling.

 

Inhoud cursus TIAS
De cursus bestaat uit drie onderdelen:
Theoretische uitgangspunten van het TIAS.
Twee (deel)methodieken, hoe sluiten deze aan op onderliggende problematiek van spraakapraxie (o.a. subtypes van spraakapraxie), therapeutische benaderingswijzen en motorische leerprincipes.
Kennismaken met het materiaal en de werkwijze per fase: 1)  diagnostische fase, 2)  oriëntatiefase, 3)  oefenfase, 4)  automatiseringsfase en 5)  transferfase.
Praktisch oefenen met het TIAS.

In cursus Diagnostische Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS) komen de theoretische onderbouwing en de diagnostische modellen van spraakapraxie aan de orde. Deze worden in de TIAS-cursus als bekend verondersteld. Als u de DIAS cursus niet gevolgd heeft, verwijzen we hiervoor naar handleiding.

Accreditatie
De cursus is voor logopedisten en linguïsten geaccrediteerd met 11 punten.

Docenten
Judith Feiken, Gerdien Bruggink  en Roelie Sijbinga, beiden logopedist en klinisch linguïst bij het UMCG Centrum voor Revalidatie.