Grammaticale stoornissen bij afasie

06-09-2016 t/m 22-09-2016


Starttijd

10:00 - 17:00


Kosten

€ 575,-.


Plaats

Heidelberglaan 7 Utrecht


Contactgegevens

Inschrijven via:
http://www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Grammaticale-stoornissen-bij-afasie.aspx

Grammaticale stoornissen bij afasie

 

Bij afasie kunnen er problemen ontstaan op verschillende taalniveaus: er zijn mensen die vooral problemen hebben met klanken, of met de betekenis van woorden, maar ook de syntaxis oftewel de grammatica kan gestoord zijn. Grammaticale problemen komen vooral voor bij mensen met een agrammatische afasie, maar ook bij andere vormen van afasie. Zo zijn bij patiënten met een restafasie vaak subtiele moeilijkheden op zinsniveau te onderscheiden. Hoewel mensen met alleen een grammaticale stoornis vaak nog redelijk kunnen communiceren, kunnen grammaticale problemen een vlotte communicatie flink in de weg staan: er ontstaat verwarring wanneer iemand niet de juiste (of helemaal geen) werkwoordstijden gebruikt, moeite heeft met de interpretatie van persoonlijke voornaamwoorden, of geen vraagzinnen kan maken.

Diploma:
Na afloop van deze cursus ontvangt u een certificaat.

Toelatingseisen:
Voor deze cursus gelden geen toelatingseisen. De cursus is bedoeld voor logopedisten die met afasiepatiënten werken.

Cursusdata:
Dinsdagen 6 en 27 september 2016, van 10.00-17.00 uur.

Omvang:
15 uur, waarvan 12 contacturen en 3 zelfstudie-uren.