Grammaticale stoornissen bij afasie

05-09-2017

Bij afasie kunnen er problemen ontstaan op verschillende taalniveaus: er zijn mensen die vooral problemen hebben met klanken, of met de betekenis van woorden, maar ook de syntaxis oftewel de grammatica kan gestoord zijn. Grammaticale problemen komen vooral voor bij mensen met een agrammatische afasie, maar ook bij andere vormen van afasie. Zo zijn bij patiënten met een restafasie vaak subtiele moeilijkheden op zinsniveau te onderscheiden. Hoewel mensen met alleen een grammaticale stoornis vaak nog redelijk kunnen communiceren, kunnen grammaticale problemen een vlotte communicatie flink in de weg staan: er ontstaat verwarring wanneer iemand niet de juiste (of helemaal geen) werkwoordstijden gebruikt, moeite heeft met de interpretatie van persoonlijke voornaamwoorden, of geen vraagzinnen kan maken.


Kosten

575


Plaats

Utrecht


Contactgegevens

inschrijven via:

https://hu.opleidingsportaal.nl/inschrijvenCPS?opleidingid=177726&soortcode=FGETLO-7016&opleidingssoortid=14344

Diploma:
Na afloop van deze cursus ontvangt u een certificaat.
Cursusdata:
Dinsdagen 5 en 26 september 2017 van 10.00-17.00 uur.
Prijs:
€ 575 (vrij van btw)
Locatie:
Heidelberglaan 7 Utrecht
Omvang:
15 uur, waarvan 12 contacturen en 3 zelfstudie-uren.
Toelatingseisen:
Voor deze cursus gelden geen toelatingseisen. De cursus is bedoeld voor logopedisten die met afasiepatiënten werken