Ellis & Young Module 3

03-11-2023

In deze cursus leer en oefen je hoe je op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leer je hoe je de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis. De gehele reeks bestaat uit drie modules die los van elkaar te volgen zijn.

Deze module 3 is een verdiepingscursus en behandelt specifiek de diagnostiek en de therapie voor het lezen en het schrijven.


Kosten

€ 395,-


Plaats

Groningen


Contactgegevens

https://stapp.solutions/training-ellis-young-module-3/

Inhoud van de drie modules

De gehele reeks bestaat uit drie modules die los van elkaar te volgen zijn.

Module 1 biedt de basis voor linguïstisch georiënteerde diagnostiek en therapie bij afasie.

Module 2 is een verdiepingscursus en behandelt specifiek de diagnostiek en de therapie voor het auditief begrip en de mondelinge productie

Deze module 3 is een verdiepingscursus en behandelt specifiek de diagnostiek en de therapie voor het lezen en het schrijven.

Programma

In de modules werken we met verschillende werkvormen. Interactieve presentaties worden ondersteund door een heldere powerpoint en handouts. De praktische vaardigheden leer je stapsgewijs aan, ondersteund door audio- en videomateriaal. Ook oefen je aan de hand van casuïstiek uit de klinische praktijk. Tijdens module 3 komen de volgende onderwerpen aan bod.

Diagnostiek

  • Stoornissen per module bij lezen en schrijven/typen
  • Toepassen diagnostische instrument ‘PALPA’

Therapie

  •  Therapeutische interventies bij alexie en agrafie
  • Opstellen therapieplan

Doelgroep

Logopedisten die werken met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel