Ellis & Young Module 1

20-04-2023

In deze cursus leer en oefen je hoe je op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leer je hoe je de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis. De gehele reeks bestaat uit drie modules die los van elkaar te volgen zijn.

Deze module 1 biedt de basis voor linguïstisch georiënteerde diagnostiek en therapie bij afasie.


Kosten

€ 395,-


Plaats

Groningen


Contactgegevens

https://stapp.solutions/training-ellis-young-module-1/

Inhoud van de drie modules

Deze module 1 biedt de basis voor linguïstisch georiënteerde diagnostiek en therapie bij afasie.

Module 2 is een verdiepingscursus en behandelt specifiek de diagnostiek en de therapie voor het auditief begrip en de mondelinge productie

Module 3 is een verdiepingscursus en behandelt specifiek de diagnostiek en de therapie voor het lezen en het schrijven.

Programma

De docenten ondersteunen hun interactieve presentaties door een heldere powerpoint, handouts en audio- en videomateriaal. De zelfstudieopdrachten zijn hierin verweven. Praktische vaardigheden leer je stapsgewijs aan door het doen van opdrachten en aan de hand van casuïstiek uit de klinische praktijk.

Diagnostiek

  • Taalverwerkingsmodel op klank- en woordniveau van Ellis & Young.
  • Linguïstisch georiënteerde diagnostiek

Therapie

  • Herstelmechanismen van het brein
  • Therapeutische benaderingswijzen
  • Opstellen therapieplan

Doelgroep

Logopedisten die werken met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel