Ellis & Young: basis voor diagnostiek en therapie bij afasie

15-09-2016 t/m 28-10-2016


Kosten

Deelname kost per module €295,-


Plaats

UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, Dilgtweg 5 in Haren.


Contactgegevens

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat door een e-mail te sturen naaropleidingencvr@cvr.umcg.nl of te bellen met 050 361 74 24.

Ellis & Young: basis voor diagnostiek en therapie bij afasie

Inhoud cursus
De cursus  bestaat uit drie modules, elk van een dag. Module 1 is een basiscursus. De modules 2 en 3 kunt u alleen volgen als u 1 afgerond heeft.

Module 1
Module 1 bestaat uit twee onderdelen:

Basislinguïstiek
– Uitleg van het taalverwerkingsmodel op klank- en woordniveau van Ellis & Young.
– Kennismaking met het diagnostische instrument ‘PALPA’ van Bastiaanse, Bosje & Visch-Brink.

Therapie
Uitleg van de verschillende therapiebenaderingswijzen uit de neurorevalidatie. Er wordt een praktische vertaalslag gemaakt naar de logopedische behandeling bij  afasiepatiënten.

Module 2
Linguïstische diagnostiek en therapie bij stoornissen in het auditief begrip en de mondelinge productie. Bij de diagnostiek is veel aandacht voor het werken met de PALPA.

Module 3
Linguïstische diagnostiek en therapie bij stoornissen in het lezen (alexie) en het schrijven (agrafie). Bij de diagnostiek is veel aandacht voor het werken met de PALPA.

Doelgroep
De cursus is voor logopedisten en klinisch linguïsten werkzaam met volwassenen met niet aangeboren hersenletsel. Het minimum aantal deelnemers is 12, het maximum 18.

Accreditatie
De cursus is voor logopedisten en linguïsten geaccrediteerd met 33 punten.

Docenten
Judith Feiken en Anna Hüttmann, beiden logopedist en klinisch linguïst bij het UMCG Centrum voor Revalidatie.

Datum en tijd
Cursusdata zijn:
​Module 1
​15 september 2016
​Module 2
​6 oktober 2016
​Module 3
​28 oktober 2016