Ellis & Young: basis voor diagnostiek en therapie bij afasie module 1

11-10-2018

Linguïstisch georiënteerde diagnostiek en Module Specifieke Therapie (MST) bij afasie.

Het uitgangspunt van de cursus is dat afasie effectiever wordt behandeld als de therapie naadloos aansluit op de onderliggende stoornissen in het taalverwerkingsproces. Ook de logopedische richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen’ (Berns e.a., 2015) beveelt aan een cognitief linguïstisch model te gebruiken bij de diagnostiek van afasie. Met huidige onderzoeksinstrumenten, zoals Screeling, CAT-NL, SAT en PALPA, gebeurt dit door heel specifiek vast te stellen welke linguïstische verwerkingsprocessen bij een patiënt gestoord en intact zijn. Om de resultaten ervan te kunnen interpreteren en daarnaast gericht vervolgonderzoek te kunnen doen, is linguïstische kennis vereist


Kosten

295 euro


Plaats

UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, Dilgtweg 5 in Haren.


Contactgegevens

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Wenckebach_Instituut/Paramedici/Paginas/Ellis-en-Young-79774-crs.aspx?backurl=https%3A%2F%2Fwww.umcg.nl%2FNL%2FUMCG%2FAfdelingen%2FWenckebach_Instituut%2FParamedici%2FPaginas%2Faanbod.aspx%3Fp%3D1%26sort%3DDatum%26discipline%3D67

 

Linguïstisch georiënteerde therapie grijpt aan op de stoornissen in de linguïstische verwerkingsprocessen die zich bij afasie manifesteren. In het  UMCG Centrum voor Revalidatie is deze vorm van therapie gespecificeerd. Er is een vertaalslag gemaakt voor toepassing in de klinische praktijk voor alle modules in elke taalmodaliteit (=Module Specifieke Therapie ; MST). Voortdurend zullen nieuwe leertheoretische inzichten in de cursus worden geïntegreerd, zoals recentelijk de aansluiting van de verschillende therapiebenaderingswijzen bij de neurale herstelmechanismen (Feiken, Ruiter & Santens, 2015).

Inhoud cursus

In deze cursus leert en oefent u hoe u op klank- en woordniveau kunt vaststellen welke delen van het taalverwerkingsproces gestoord zijn en welke intact. Daarnaast  leert u hoe u de logopedische therapie daar naadloos op aansluit. In de cursus is het taalverwerkingsmodel van Ellis & Young de basis (zie afbeelding).

De cursus bestaat uit drie modules, elk van een dag. Telkens staat in de ochtend de diagnostiek centraal en in de middag de therapie.

Module 1 richt zich op logopedisten die af en toe afasiepatiënten behandelen, en voor uitgebreide diagnostiek naar elders verwijzen. Daarnaast is module 1 de basis voor module 2 en 3.

Modules 2 en 3 behandelen bepaalde routes binnen het model specifieker. De modules richten zich op logopedisten die zich meer willen specialiseren in het diagnosticeren en behandelen van afasiepatiënten. Module 2 behandelt het auditief begrip en de mondelinge productie. Module 3 behandelt het lezen en het schrijven.

Module 1. Basis

Diagnostiek

Taalverwerkingsmodel op klank- en woordniveau van Ellis & Young.
Linguïstisch georiënteerde diagnostiek

Therapie
Herstelmechanismen van het brein
Therapeutische benaderingswijzen

Doelgroep

De cursus is voor logopedisten en klinisch linguïsten werkzaam met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Het minimum aantal deelnemers is 12, het maximum 18.

Doel

U doet kennis op over linguïstiek en de vertaalslag ervan naar de praktijk, zowel naar de diagnostiek als de therapie.

Didactische vormen

In de cursus werken we met verschillende werkvormen. Interactieve presentaties worden ondersteund door een heldere powerpoint en handouts.  De praktische vaardigheden leert u stapsgewijs aan, ondersteund door audio- en videomateriaal. Ook oefent u aan de hand van casuïstiek uit de klinische praktijk.

Cursusmateriaal

We nemen het boek Afasie (Bastiaanse, 2010) als basis. Vooraf aan de cursus krijgt u nog aanvullende literatuursuggesties aangeleverd.

Accreditatie

Elke module is voor logopedisten en linguïsten geaccrediteerd met 11 punten.

Docenten

Judith Feiken, Anna Hüttmann en Petra Links, allen logopedist en klinisch linguïst bij het UMCG Centrum voor Revalidatie.

Locatie

UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, Dilgtweg 5 in Haren.

Opstellen therapieplan