Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS)

07-11-2016


Kosten

€375,-


Plaats

UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, Dilgtweg 5 in Haren.


Contactgegevens

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat door een e-mail te sturen naar opleidingencvr@cvr.umcg.nl of te bellen met 050 361 74 24.

Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS)

De cursus bestaat uit drie onderdelen:
Theorie van de spraakapraxie: wat is het nu precies?
Onderliggende problematiek, definiëring en specifieke symptomen.
Kennismaken met het DIAS
Uitgangspunten, opbouw, afname, scoringswijze en beoordeling uitkomsten.
Praktisch oefenen met het DIAS.

Cursusmateriaal
De basis van de cursus is de handleiding van het DIAS http://testweb.bsl.nl/tests/dias/. Voorafgaand aan de cursus krijgt u nog aanvullende literatuursuggesties.

Accreditatie
De cursus is voor logopedisten en linguïsten geaccrediteerd met 11 punten.

Docenten
Judith Feiken en Roelie Sijbinga, beiden logopedist en klinisch linguïst bij het UMCG Centrum voor Revalidatie.

U kunt zich aanmelden tot 1 oktober 2016.