Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS)

14-09-2017

Het Centrum voor Revalidatie biedt een cursus over het DIAS aan. De cursus bestaat uit drie onderdelen:

Theorie van de spraakapraxie: wat is het nu precies?
Onderliggende problematiek, definiëring en specifieke symptomen.
Kennis maken met het DIAS


Kosten

375


Plaats

Beatrixoord


Contactgegevens

opleidingencvr@cvr.umcg.nl

050 361 74 24

Tot nu toe was er wereldwijd geen gestandaardiseerd instrument beschikbaar om een goede diagnose te kunnen stellen als het gaat om spraakapraxie. Daarom ontbrak ook een goede basis voor het maken van een passend therapieplan voor deze patiëntengroep. Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft daarom samen met de afdeling Taalwetenschap (RUG) het DIAS ontwikkeld  (Feiken & Jonkers, 2012). Logopedisten en klinisch linguïsten kunnen hiermee de ernst en aard van de spraakapraxie op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart brengen.

In de handleiding van het DIAS staat, naast een beschrijving van de werkwijze, theoretische onderbouwing en een overzicht van de resultaten van het betrouwbaarheidsonderzoek en validiteitonderzoek. Het DIAS is in mei 2012 op de markt gebracht bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

Inhoud cursus DIAS
Het Centrum voor Revalidatie biedt een cursus over het DIAS aan. De cursus bestaat uit drie onderdelen:

Theorie van de spraakapraxie: wat is het nu precies?
Onderliggende problematiek, definiëring en specifieke symptomen.
Kennis maken met het DIAS
Uitgangspunten, opbouw, afname, scoringswijze en beoordeling uitkomsten.
Praktisch oefenen met het DIAS.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten werkzaam met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Het minimum aantal deelnemers is 12, het maximum 18.

Doel
De cursist doet kennis op over de theoretische achtergronden van spraakapraxie en leert het DIAS  te gebruiken in de klinische praktijk.

Didactische vormen
De cursus bestaat uit verschillende werkvormen. Naast interactieve presentaties, leert u stapsgewijs praktische vaardigheden met behulp van audio- en videomateriaal. Ook zijn er oefeningen aan de hand van casussen uit de klinische praktijk.

Cursusmateriaal
De basis van de cursus is de handleiding van het DIAS http://testweb.bsl.nl/tests/dias/. Voorafgaand aan de cursus krijgt u nog aanvullende literatuursuggesties.

Accreditatie
De cursus is voor logopedisten en linguïsten geaccrediteerd met 11 punten.

Docenten

Judith Feiken, Gerdien Bruggink en Roelie Sijbinga, beiden logopedist en klinisch linguïst bij het UMCG Centrum voor Revalidatie.

 

Locatie
UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, Dilgtweg 5 in Haren.

Datum en tijd
De cursus wordt gegeven op:

donderdag 14 september 2017

De cursustijden zijn van 9:30 tot 17:00 uur.
Kosten
Deelname aan de cursus kost € 375,-

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met het secretariaat door een e-mail te sturen naar opleidingencvr@cvr.umcg.nl of te bellen met 050 361 05 34.