CAT-NL training

02-10-2017

De CAT-NL, Comprehensive Aphasia Test, bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te screenen en om een beknopt beeld te geven van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt. Daarnaast kan de CAT-NL ingezet worden om de richting en de stappen voor (stoornisgerichte) behandeling aan te geven en als evaluatie-instrument.


Kosten

245


Plaats

Amsterdam


Contactgegevens

info@pearsonacademy.nl

 

Inhoud

In deze training staat het gebruik van de CAT-NL centraal. Binnen de diagnostiek van afasie is de CAT-NL een goede aanvulling op het bestaande instrumentarium. Deze praktische en unieke test kent veel toepassingsmogelijkheden welke in deze training nader worden toegelicht.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

achtergrond van de CAT-NL
toepassing van de CAT in de verschillende fases van afasie en in de diagnostiek
uitleg en oefening van afname en scoring
interpretatie  van de testresultaten
de bijdrage van de CAT-NL bij het maken van een therapieplan
casuïstiek
Doelstelling

Na afloop van de cursus:

is de deelnemer in staat de CAT-NL verantwoord te gebruiken bij afasie onderzoek
is de deelnemer bekend met de mogelijkheden en beperkingen van het instrument
is de deelnemer in staat de scores te analyseren en interpreteren
is de deelnemer bekend met de implicaties van uitkomsten voor eventuele behandelingen
Doelgroep

De training is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met afasiepatiënten.

Trainer
Deze training wordt gegeven door Evy Visch (Nederland) of Dorien Vandenborre (Vlaanderen).

 

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 5 punten voor logopedisten aangesloten bij NVLF.
Bijzonderheden

Als vervolg op deze training kunt u ook een verdiepingstraining volgen voor de CAT-NL, klik hier voor meer informatie.

Er is ook een webinar van Evy Visch over de plaats van de CAT in de diagnostiek van Afasie. Klik hier om het webinar