AfasieNet lezing: Gebaren en Afasie

09-06-2017

Iedere logopedist gebruikt wel gebaren in haar behandeling. Maar een veel gehoord probleem is dat er weinig materiaal is, en weinig literatuur waarmee logopedisten hun behandeling kunnen onderbouwen. In deze bijeenkomst gaan we in op deze vragen uit de praktijk.


Starttijd

14.30-17.00 uur


Kosten

€ 25,- voor deelnemers van AfasieNet en voltijds studenten HBO en WO
€ 50,- voor niet-deelnemers


Plaats

Meander Medisch Centrum (Innovation Centre), Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort


Contactgegevens

Opgeven kan tot 26 mei via de webshop.

Voorlopig Programma

14.15-14.30        Ontvangst

14.30-15.00        Lezing door Karin van Nispen over de klinische implicaties van haar proefschrift: “Wat kunnen mensen met afasie communiceren met hun handen?”

Gebaren worden soms gebruikt in therapie voor mensen met afasie. Zoals het belangrijk is om te weten hoe taalproductie werkt om taaltherapie te kunnen geven, is het ook voor gebarentherapie belangrijk te weten hoe gebaren geproduceerd worden. In haar proefschrift[KvN1]  heeft Karin onderzocht hoe mensen gebaren produceren en welke aspecten hiervan moeilijk kunnen zijn voor mensen met afasie. In deze lezing zal ze uitleggen wat de implicaties van haar onderzoek zijn voor de klinische praktijk. Ze zal uitleggen wat het verschil is tussen gebaren die mensen spontaan maken, en gebaren die mensen bewust maken, en waarom dit onderscheid belangrijk is voor logopedisten. Verder zal ze laten zien wat verschillen zijn tussen gezonde sprekers en mensen met afasie en waar logopedisten dus rekening mee kunnen houden in hun therapie. Tenslotte zal er ook juist veel aandacht zijn voor de meerwaarde van gebaren voor mensen met afasie: Wat kunnen ze vaak nog wel, en wat voegt het toe?

15.00-15.30        Discussie over toepassen van gebaren in de klinische praktijk

Er zijn weinig studies gedaan naar het gebruik van gebaren door mensen met afasie. Ook is er weinig therapie materiaal beschikbaar. Toch gebruikt iedere logopedist wel gebaren in haar behandeling. Tijdens de discussie wisselen logopedisten uit wat goede manieren zijn om gebaren in de therapie in te passen en wat voor materialen ze gebruiken. Daarnaast gaan we in gesprek over de vraag in welke fase van het herstel gebaren worden ingezet en voor wat voor patiënten. Er wordt een inventaris gemaakt van ervaringen, behandelmethodes en materiaal die later via AfasieNet beschikbaar gemaakt zal worden.

15.30-16.00        Pauze

16.00-17.00        Casus bespreking

Hoe kunnen de inzichten uit de theorie vertaald worden naar een casus in de praktijk, zowel in de chronische als in de post-acute fase? Het tweede deel van deze middag zal besteed worden aan een casusbespreking. Graag ontvangen we een casus uit de praktijk waar logopedisten zelf mee te maken hebben gehad of waar ze momenteel mee bezig zijn. Deze kunnen ze sturen naar info@afasienet.com

Deelnemers ontvangen 2 (niet geaccrediteerde) kwaliteitspunten en het proefschrift van Karin van Nispen met hierin de (Nederlandstalige) klinische implicaties van haar proefschrift. Deze kun je ook hier teruglezen. Daarnaast zal na afloop van de bijeenkomst de inventarisatie van het gebruik van gebaren in therapie op AfasieNet geplaatst worden.

Karin van Nispen is vorig jaar gepromoveerd op haar proefschrift ‘What can people with aphasia communicate with their hands?’. Voorafgaand aan de verdediging heeft ze haar onderzoek gepresenteerd op een symposium. Dit symposium is door veel logopedisten bezocht en reacties waren erg positief. Vooral de koppeling naar de praktijk werd erg gewaardeerd. Daarnaast bleek dat veel logopedisten toch wel behoefte hadden aan meer theoretische onderbouwing voor hun ervaringen uit de praktijk. Een samenvatting van het symposium kun je hier teruglezen.