TIAS

27-09-2018

Voor de logopedische therapie van patiënten met spraakapraxie heeft het UMCG Centrum voor Revalidatie een praktisch en gestructureerde methodiek ontwikkeld: het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS). Het gaat om een behandelmethodiek met aansluitend therapiemateriaal, de TIAS-box en de TIAS-app. De TIAS-methodiek begeleidt de logopedist om de therapie zo effectief en efficiënt mogelijk toe te passen, daarbij rekening houdend met de nieuwste inzichten op het vakgebied


Kosten

375


Plaats

Haren


Contactgegevens

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Wenckebach_Instituut/Paramedici/Paginas/Therapeutisch-Instrument-voor-Apraxie-van-Spraak-TIAS-79649-crs.aspx?backurl=https%3A%2F%2Fwww.umcg.nl%2FNL%2FUMCG%2FAfdelingen%2FWenckebach_Instituut%2FParamedici%2FPaginas%2Faanbod.aspx%3Fp%3D1%26sort%3DDatum%26discipline%3D67

Inhoud cursus TIAS

De cursus bestaat uit drie onderdelen:

•Theoretische uitgangspunten van het TIAS.

Twee (deel)methodieken, hoe sluiten deze aan op onderliggende problematiek van spraakapraxie (o.a. subtypes van spraakapraxie), therapeutische benaderingswijzen en motorische leerprincipes.

 

•Kennismaken met het materiaal en de werkwijze per fase. deze fasen zijn de diagnostische fase, oriëntatiefase, oefenfase, automatiseringsfase en transferfase.

•Praktisch oefenen met het TIAS.

In de cursus Diagnostische Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS) komen de theoretische onderbouwing en de diagnostische modellen van spraakapraxie aan de orde. Deze worden in de TIAS-cursus als bekend verondersteld. Als u de DIAS cursus niet gevolgd heeft, verwijzen we hiervoor naar handleiding.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Bij voorkeur heeft u de DIAS cursus al gevolgd. Het minimum aantal deelnemers is 12, het maximum 18.

Doel

De cursist doet kennis op over de theoretische uitgangspunten van therapie bij spraakapraxie en leert het TIAS te gebruiken in de klinische praktijk.

Didactische vormen

Naast interactieve presentaties, leert u stapsgewijs praktische vaardigheden met behulp van audio- en videomateriaal. Ook zijn er oefeningen aan de hand van casussen uit de klinische praktijk.

Cursusmateriaal

De basis van de cursus is de handleiding van het TIAS. Voorafgaand aan de cursus krijgt u nog aanvullende suggesties voor literatuur.

Accreditatie

De cursus van donderdag 28 september 2018 is voor logopedisten en linguïsten geaccrediteerd met 10 punten. Voor de scholing van 30 november en de cursusdagen in 2018 is nog niet bekend of het aantal accreditatiepunten gelijk blijft. Voor deze scholingsdagen moet namelijk opnieuw accreditatie worden aangevraagd

Docenten

Gerdien Bruggink, Judith Feiken en Roelie Sijbinga, allen logopedist en klinisch linguïst bij het UMCG Centrum voor Revalidatie, verzorgen de TIAS cursus.